• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก

Office of Provincial Commercial Affairs Tak

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านค้าชายแดนและขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจฯ

2 ก.พ. 2564 อ่าน [23]

...
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านค้าชายแดนและขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าจังหวัดตากกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์