• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก

Office of Provincial Commercial Affairs Tak

การสัมมนาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีเอเชีย - แปซิฟิก (FTAAP) ในช่วงโควิด – 19 และอนาคต

19 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์